Игри

Информация за страница Дневници

      Воденето на дневници е отговорна и деликатна задача, особено ако се отнася за големи институции и компании. Въпреки че днес електронните версии в значителна степен улесняват счетоводителите и останалите видове персонал, такъв документ е важен не само по отношение на стриктното му попълване. Още по-важно е да го съхраняваме внимателно и да не допускаме да се изгуби. Ако това се случи, преписването на всички досегашни данни трябва да се намерят от друго място, най-вероятно в архивите. Училищата все още разполагат с такива документи, в които се вписват прилежно оценките и отсъствията на учениците. Учителят е този, който попълва дневника, но също така от всеки клас има дежурен ученик всяка седмица. Именно той носи дневника в часа и после го връща в учителската стая на правилното място, което е обозначено. Също така понякога този документ се носи вкъщи, ако има нещо останало за попълване от деня.

     Електронните дневници по нищо не се различават от тези на хартиен носител с твърди корици, но се попълват изцяло от компютър или друг вид мобилно устройство. Днес Школо БГ е един от най-полезните файлове за всяко училище, защото е изцяло компютъризиран и не се налага постоянно да имаме под ръка химикалка или нещо друго за писане. Достатъчно е само да имаме връзка с интернет, след което попълването му не отнема никак много време. Писането от клавиатура е много по-бързо и лесно в сравнение с това на хартия, още повече, че дори да допуснем грешка в буквите или цифрите, лесно можем да я отстраним и поправим. При грешка с химикалка незабавно трябва да се използва коректор, а и е необходимо да мине време, докато засъхне. От друга страна, грешката в електронен дневник се допуска по-рядко, защото учителят или всеки друг от попълващите го може да използва някого, който да му диктува. Така вероятността от неточни данни се намалява, а дори и да се впише някоя неточност, лесно се коригира. В много училища все още се използват хартиени носители за дневник, но рано или късно всичко ще се дигитализира, точно както се случва с интерактивните технологии и използването на мултимедия в часовете.

      Всяка една фирма води свои дневници, които могат да са счетоводни или някакъв друг вид. Тези документи са изключително важни не само за да се правят разчети и да се следи развитието на компанията. Още по-голямо е значението им, когато фирмата бъде проверявана от съответните регулаторни органи или НАП. Тогава всички документи трябва да са в готов и изряден вид, иначе директорите рискуват да си навлекат парични санкции. Понякога те не са чак в толкова голям размер, но има случаи, когато глобите са солени и това влияе върху бюджета. Дневник обаче може да си водим и самите ние в домашни условия и той да няма нищо общо с фирма или друг вид институция. Чисто и просто има хора, които още от деца обичат да си водят записки за изминалия им ден или да описват различните си преживявания. По този начин се получава нещо като личен дневник, който не всеки чете.

eXTReMe Tracker